Komplikacje

 

Na pewno już to gdzieś słyszałeś...

Na pewno słyszałeś już wszystkie możliwe powody dla których powinieneś rzucić palenie: rak płuc, choroby serca, rak krtani, krótsze życie... ale z drugiej strony, to coś, co cię relaksuje, to jak stary kumpel, z którego ciężko zrezygnować po urazie. Może po prostu chcesz ryzykować, pomimo wszystkich dowodów na szkodliwość papierosów. Tak na marginesie, rzucenie palenia może być bardzo trudne. Dodatkowo, palenie zmniejsza pojemność płuc i tak ograniczoną przez sam uraz, i tym samym zmniejsza ilość tlenu doprowadzającego składniki pokarmowe do mięsni. W końcu, palenie może zwiększać ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego.

 

 

Kiedy myślimy o oddychaniu, zazwyczaj mamy na myśli wdychanie powietrza. Po urazie rdzenia, a szczególnie podczas palenia wydychanie może być ważniejsze. Dlaczego? Ponieważ w płucach zbiera się wydzielina i inne pozostałości po dymie tytoniowym, co może doprowadzić do kłopotów zdrowotnych. Palenie powoduje zwiększenie produkcji wydzieliny to prowadzi do zapaleń. Normalnie wydzielina usuwana jest przy kasłaniu. Przy urazie rdzenia na wysokości szyjnej lub piersiowej mięśnie odpowiedzialne za kasłanie są porażone. Zaleganie wydzieliny w płucach może doprowadzić do zaplenia płuc, jedna z bardziej popularnych przyczyn zachorowań i śmierci osób po urazie rdzenia.

Co więcej palenie pogłębia niezdolność do kasłania i wydalenia w ten sposób wydzieliny z płuc. Po przebadaniu 165 osób po urazie rdzenia stwierdzono, że te osoby, które paliły potrafiły odkasłać mniejszą ilość powietrza i z mniejszą siłą.

W miarę jak ludzie się starzeją, zarówno pojemność płuc jak i zdolność do oddychania zmniejsza się. Jest to wynikiem zmniejszenia się elastyczności płuc i mięśni w klatce piersiowej. Zmniejsza to zdolność do zwalczania infekcji. Po urazie rdzenia kręgowego istnieją także inne potencjalne zagrożenia:

  • Zwiększenie masy ciała może spowodować trudniejsze oddychanie;
  • Zmniejszenie aktywności ruchowej, zmniejsza to zdolność do oddychania;
  • Kłopoty z utrzymaniem prawidłowej postawy, garbienie się, deformacje klatki piersiowej, może to doprowadzić do zmniejszenia objętości płuc;
  • Nasilenie się spastyki, może doprowadzić do porażenia mięśni służących do oddychania;
  • Zwiększona ilość infekcji dróg oddechowych w związku z mniejszą zdolnością do odkasłania wydzieliny.

Wszystkie te zmiany stawiają osoby po urazie rdzenia w położeniu większego zagrożenia kłopotami układu oddechowego w miarę upływu lat.

 

Czy palenie może mieć wpływ na moją skórę?

Zapalenia dróg oddechowych i kłopoty z kasłaniem to nie jedyne problemy związane z paleniem. Badania wykazują, że palenie papierosów ma wpływ na zwiększenie częstości powstawania odleżyn, jak i tego, że goją się one trudniej. To samo można powiedzieć o gojeniu się innych ran, w tym pooperacyjnych.

Po zbadaniu 38 osób po urazach rdzenia stwierdzono, że osoby które paliły miały częstsze przypadki odleżyn, a ponadto bardziej rozległe. Po analizie wszystkich możliwych przyczyn powstawania odleżyn takich jak cukrzyca, rodzaj używanych poduszek przeciw odleżynowych, rodzaju urazu rdzenia, spastyki, ciężaru ciała i zdolności do kontroli skóry, tylko palenie powodowało częstsze pojawianie się odleżyn niż powyżej wymienione przyczyny. Dlaczego? Czytaj dalej ...

 

Słabe krążenie może prowadzić do uszkodzeń skóry...

Zdrowie naszej skóry zależy od dobrze natlenionej krwi, która dostarcza składniki pokarmowe do skóry i odbiera produkty przemiany materii. Palenie papierosów, a w szczególności nikotyna powoduje słabsze krążenie krwi. Przy paleniu wytwarza się więcej dwutlenku węgla, co skutecznie blokuje przedostawanie się tlenu do krwi. Innymi słowami, palenie nie tylko powoduje przedostawanie się mniejszej ilości krwi do skóry, a ta która się tam dostane jest mniej zaopatrzona w tlen. Zmniejszenie utlenionej krwi i składników pokarmowych, jak i zaleganie składników przemiany materii, powoduje powstawanie odleżyn. Tak się też dzieje, kiedy nie zmieniasz pozycji, używasz nieodpowiedniej poduszki przeciw odleżynowej, lub używasz niewygodnych butów.

 

...i wolniejszego gojenia

Kiedy powstaną już odleżyny, to samo upośledzone krążenie i niedotleniona krew spowalniają gojenie. Faktem jest, że mała ilość tlenu w krwi jest największym wrogiem gojenia się ran. Dostrzegło to wielu chirurgów, obserwując wzmożone obumieranie tkanek i słabsze gojenie się ran po zabiegach u osób palących. Wygląda na to, że palenie nie tylko pomaga w powstawaniu odleżyn, ale pomaga im pozostać.

 

Podsumowanie

Powiązanie palenia z poważnymi schorzeniami wydaje się rosnąć z dnia na dzień. Jeśli nie przekonuje cię to co do tej pory przeczytałeś, to należy tez dodać, że ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego jest wyższe u osób z uszkodzeniem rdzenia o około 3% w porównaniu do mniej niż 1/10% u normalnej populacji. Cewnikowanie zwiększa to ryzyko o około 3,8 razy, porównując osoby nie wymagające cewnikowania. Oczywiście ryzyko to jest znacznie większe przy paleniu papierosów, a komórki rakotwórcze zawarte w papierosach mogą się przedostawać do pęcherza z moczem.

Życie z urazem rdzenia kręgowego jest samo w sobie trudne i ryzykowne. Powstawanie komplikacji oddechowych i kłopotów ze skórą jest wyższe niż przed urazem. Jednak kombinacja urazu rdzenia i palenia większa ryzyko zachorowania.

 

Piśmiennictwo

Spungen AM, Lesser M, Almenoff PL, Bauman WA. 1995. Prevalence of cigarette smoking in a group of male veterans with chronic spinal cord injury. Military Medicine; 160:6, 308-311.

Almenoff PL, Spungen AM, Lesser M, Bauman WA. Pulmonary function survey in spinal cord injury: influences of smoking and level and completeness of injury. Lung; 173:5, 297-306.

Wilmot CB, Hall KM. "The Respiratory System" in Aging with Spinal Cord Injury, Whiteneck GG, et al., editors. Demos Publications, New York, 1993.

Lamid S, El Ghatit AZ. 1983. Smoking, spasticity and pressure sores in spinal cord injured patients. American Journal of Physical Medicine. 62:6; 300-306.

Vienbeck M, McGlynn J, Harris S. 1995. Pressure ulcers and wound healing: educating the spinal cord injured individual on the effects of cigarette smoking. SCI Nursing; 12: 3, 73-76.-

Yarkony GM. "Aging Skin, Pressure Ulcerations, and Spinal Cord Injury" in Aging with Spinal Cord Injury, Whiteneck GG, et al., editors. Demos Publications, New York, 1993.

Źródło: http://www.spinalinjury.net/html/_smoking_and_sci.html