Komplikacje

Opracowane przez: Phil Klebine, MA i Linda Lindsey, MEdAutor

Konsultanci: John D Putzke, PhD i J Scott Richards, PhD

Co to jest ból

Ból jest to nieprzyjemne uczucie wywoływane przez pobudzenie określonych zakończeń nerwów czuciowych. Może być związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. Ból jest najczęściej rodzajem ostrzeżenia przed zagrożeniem dla organizmu i wywołuje reakcje mające na celu uniknięcie tego zagrożenia, a tym samym zakończenie bólu. Ludzie mogą odczuwać ból nagły i przewlekły. Wiele osób odczuwa ból nagły gdy doznają obrażeń ciała. Nagły ból może być bardzo silny lub umiarkowany, ale zazwyczaj ustępuje gdy organizm wyleczy się. Ból przewlekły może pojawić się nagle, może się potęgować i trwać przez długi czas, nawet po wyleczeniu ciała.

Poradnik dla Para-i Tetraplegików.

Autorzy:

Stanisław Sosnowski, Heliodor Adam Kasprzak, Wojciech Hagner

Rok 2002 Valetudinaria- Suplement Godło: Wojskowy Szpital Kliniczny Bydgoszcz.

Co to jest "Autonomiczna Dysrefleksja"?

Autonomiczna dysrefleksja, też zwana jako hyperrefleksia, jest zjawiskiem nadmiernej aktywności autonomicznego systemu nerwowego powodującego nagły napad nadmiernie wysokiego ciśnienia krwi. Osoby z dużym ryzykiem tego problemu najczęściej mają uraz rdzenia powyżej poziomu Th5. Autonomiczna dysrefleksja może rozwijać się nagle i potencjalnie jest groźna dla życia, dlatego też traktowana jest jako nagły wypadek medyczny. Jeżeli nie postępuje się natychmiast poprawnie, prowadzić może to do udaru i nawet zagrożenia życia. Autonomiczna dysrefleksja zdarza się, kiedy irytujący bodziec jest wprowadzany do ciała poniżej poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Przykładem takiego bodźca jest np. przepełnienie pęcherza moczowego. Nerw posyła impulsy do rdzenia kręgowego, gdzie wędruje ku górze aż do zablokowanego miejsca przez uszkodzenie na poziomie urazu. Odkąd impulsy nie mogą dojść do mózgu, łuk odruchowy jest aktywowany znacznie mocniej, tak że powiększa działalność współczulnej części autonomicznego systemu nerwowego. Kończy się to skurczami i zwężeniami naczyń krwionośnych, które powodują podniesienie ciśnieniu krwi.

Autor: Charles H. Bombardier, PhD

Chociaż większość z nas zdaje sobie sprawę, że nadużywanie alkoholu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, to osoby po urazie rdzenia mogą sobie nie zdawać sprawy, że nawet małe ilości alkoholu mogą powodować u nich unikalne kłopoty ze zdrowiem.

Ludzie piją z różnych powodów, być może dlatego, że w małych dawkach powoduje uczucie rozluźniające i usuwa napięcie. Te pozytywne efekty są jednak zupełnie negatywne po 2-3 drinkach. I choć ludzie myślą, że potrzebują alkoholu aby być rozluźnionymi i bardziej komunikatywnymi, to naukowcy dowiedli, że dzieje się tak samo po podaniu tym osobom napoi tylko ze smakiem alkoholu.

 

Osoby, które przetrwały uraz rdzenia kręgowego, z pewnością będą cierpieć z powodu powikłań, takich jak przewlekły ból, dysfunkcje pęcherza i jelit, jak również na kłopoty z oddychaniem i kłopoty z układem krążenia. Rehabilitacja i przystosowanie się do nowej sytuacji w dużej mierze zależy jak sobie poradzimy z tymi dolegliwościami na co dzień.

Oddychanie

Uraz rdzenia na poziomie C3, C4, oraz C5 uszkadza nerwy odpowiedzialne za oddychanie, co może doprowadzić do zaburzeń oddychania. Osoby z takimi uszkodzeniami wymagają natychmiastowej wspomaganej wentylacji. Natomiast, jeśli uszkodzenie przebiega na wysokości C5 i poniżej, funkcje oddechowe są zachowane, ich oddech wydaje się być szybszy i płytszy, osoby takie maja kłopoty z kasłaniem i oczyszczaniem dróg oddechowych z wydzieliny, z powodu osłabionych mięśni międzyżebrowych. Jeżeli funkcje oddechowe poprawią się duży procent osób z urazem C4 mogą zostać odłączeni od respiratora już w kilka tygodni po urazie.